Rifle d’assalt, usats o nous: venda d’armes de la categoria B

Aquests fusells d’assalt són tots els classificats en la categoria B, i, no obstant això, els llargs braços són de diferent naturalesa. Aquí ens trobem amb les escopetes amb un rifled de canó, però amb característiques de barril longitud, munició comte o el tipus de lacrosse rang B. també hi Són presents els fusells semi-automàtica de calibre de vint-i-dos LR, i totes les còpies de les armes de tipus AR, AR quinze i rifle d’assalt. El comprador ha, per descomptat, estar en possessió d’una autorització de la prefectura, i un grau de cocció per poder adquirir aquest tipus d’arma. Naturabuy