Les assegurances de condomini: Modificacions legislatives al Quebec

Tot i el ràpid desenvolupament de comunitats de veïns en els darrers anys, no hi ha canvi legislatiu ha vingut a acompanyar aquesta nova realitat. En termes d’assegurança, un nou marc és necessari, en particular, per aclarir els rols i les responsabilitats dels diferents actors de la comunitat i per a simplificar la normativa que envolta l’assegurança, ja sigui per danys directes o de responsabilitat civil. En març de, la companyia d’assegurances Aviva Canadà posat en marxa un teclat en el la mare, en anunciar que estan tirant fora de l’comercial del mercat d’assegurances de comunitats de veïns al Quebec.