La terminació de la traducció de la terminació definició de la finalització del diccionari

Definició de cessament en el diccionari francès en línia. Pronunciació d’acomiadament definició acomiadament de traducció resolució significat redundància diccionari redundància quina és la definició de l’acomiadament. acomiadament sinònims, acomiadament antònims Informació sobre l’acomiadament en el diccionari lliure en línia d’anglès i de l’enciclopèdia. n. m. L’incompliment, per iniciativa de l’empresari, un contracte de treball de durada indefinida: Una onada d’acomiadaments en el sector