La representació dels interessos dels clients davant els Tribunals. Intent de resolució de conflictes abans de prova. La mediació

Representació de clients interessos davant el Tribunal Mediació Nostres advocats han adquirit experiència significativa en la representació de clients interessos en l’arbitratge jutjats i tribunals amb jurisdicció general, i això, per a qualsevol tipus de conflicte i en totes les fases del procediment Els serveis jurídics prestats inclouen l’elaboració de l’expedient per a la prova, prova de gestió, document preparació i reclamacions, la representació davant els tribunals, i qualsevol servei adreçat a una efectiva la liquidació de la controvèrsia, amb el millor resultat possible per al client