La recuperació impost especial de demora per l’Impost sobre beneficis en la BENÍN

El Director General de l’Impost porta al coneixement de la totalitat dels contribuents que una operació especial per a la recuperació de l’impost de demora tindrà lloc una er de juny fins el quinzè dia de juliol de, de l’amplitud del territori nacional