Impost sobre societats: declaració de la renda per informar -servei públic

La deducció a font d’ingressos d’impostos, en lloc de des de de gener de, no canvia l’exigència de fer una declaració de renda Nombre de porpra o més: el cost d’una trucada d’una línia fixa el nombre suplement de servei des d’un fix o mòbil, voleu saber si sou base imposable I, si és el cas, quant haureu de pagar impostos sobre la renda d’aquest any. Es pot calcular en línia, l’import de l’impost per pagar els seus ingressos a l’any amb el simulador proposats per les finances públiques Direcció general (DGFiP)