falsificats

La FALSIFICACIÓ terme falsificats, que es refereix d’una manera molt general totes les infraccions de drets de propietat intel·lectual, tant si les patents, marques, dissenys i models o de drets Universals Enciclopèdia Infracció Infracció Exposició de productes falsificats del ministeri d’Economia francès. La falsificació és el fet de reproduir, ni imitar, d’alguna cosa que, sense tenir dret o afirmant o suggerint que la còpia autèntica. s. f.-Termini de Negociació, que és diu el frau que s’està infringint o la impressió d’un llibre, o la fabricació d’un teixit, per la perjudici d’aquells que tenen el dret, privilegi. Ha estat condemnat per