Facultat de Dret, Ciència Política i Direcció d’empreses

El curs Dret processal permet dominar les regles de procediment aplicables a totes les jurisdiccions, i la redacció de les actes necessaris per a la seva implementació Voleu aplicar en el r any de la MasterEn la a edició del Màster, la selecció dels candidats es realitza a la carpeta Voleu aplicar a la a edició del Màster Vostè és el titular d’una Safata, Safata, quatre, o equivalent: has seguit les disciplines jurídiques fonamentals de la Llei de llicència. Vostè ha de tenir coneixement acurat dels processos clau: civil, penal i administratiu Costums oficial Advocat Secretari Batlle Advocat de litigis