Ètica — advocats

A diferència de la simple»els comerciants de la llei», advocats es duen a terme per una estricta adhesió a una ètica exigent Els principis fonamentals que regeixen la professió són la independència, la integritat, la dignitat i el secret professional En cas de violació de les normes deontològiques, l’advocat està subjecte a sancions les sancions que poden anar des de un avís a la prohibició (temporal o definitiva) de l’exercici de la professió