Comprendre el procediment concursal — GE. CH — de la República i cantó de Ginebra

Tan aviat com la fallida és enviat, l’oficina cantonal de fallida ha d’adoptar immediatament totes les mesures per a la seva implementació (exemple: cocció de personal, tancament del comerç, embargament de comptes bancaris del segrest de correu). Un cop la fallida pronunciada per l’ el jutge, la fallida pot revocar (cancel·lar) la fallida és una prova que tots els seus deutes es paguen (els líders de la fallida), o bé per l’obtenció dels seus creditors en l’original fallida, un acord de col·laboració amb una declaració de la seva part per la qual es donen fins a la fallida. Amb aquests