Suport: la quantitat i horari de càlculCom es calcula la quantitat de nen suport utilitzant l’escala i de xarxa de la conselleria de Justícia