Advocats de França en línia!


Legal Successió, herència i legítimes


Els supervivents heretar segons l'ordre establert per la llei Si no hi ha ni cònjuge ni fills, són els pares, i els seus descendents hereten Si no hi ha pares o descendents de pares i mares, els avis i els seus descendents que heretemEl nuvi de la mort no heretar res, en cas de mort de la parella, perquè no es considera legal hereu del difunt. Fins i tot en la voluntat, el soci no podrà ser promogut per una extensió limitada, sempre que les reserves hereditària (mínim d'accions segons les successions) dels descendents o els pares han estat respectades. Legítimes és una part de la finca que garantia que els descendents, els pares, el cònjuge i el domicili de la parella. No és possible derogate d'ells, fins i tot per voluntat Per al futur hereu pot renunciar a la seva part de la finca, és necessari haver conclòs un"pacte de renúncia de successió", que fa nul·la i sense que la protecció de la reserva de part. Si una voluntat de no complir amb la reserva de part, no és automàticament buit, en primer lloc, ha de ser recusat per la hereus legals. La unitat disponible és la porció de la finca que supera la reserva de part de l'amb per tant es pot eliminar-la lliurement. Les persones que no tenen hereus protegits per la reserva de part de la finca pot disposar de la totalitat del seu patrimoni.