Advocats de França en línia!


L'arbitratge (finances)


Arbitratge és una operació financera dissenyat per garantir un guany positiu o cap manera certa en aprofitar temporal, les diferències de preus entre diferents valors o contractes. Els comerciants són els professionals que estan constantment a la recerca d'oportunitats que es presenten per aquests les diferències de preuEl seu paper ajuda a suavitzar clara distorsió del mercat (auto-regulació dels mercats financers): cada vegada que un arbitratge és possible, aquests operadors beneficiar fins que és més interessant, per tant, baixant els preus al seu valor raonable. Més que un mercat 'perfecte', líquida i transparent, menys d'aquests llocs exclusivament publicitaris oportunitats apareixen i o estan disponibles per un llarg temps.