La gramàtica: Això, això, què ésAprendre anglès Gramàtica: verbs, adjectius i adverbis, condicional clàusules, verbs modals