Advocats de França en línia!


FINANÇAMENT FACILITAT DE SEGUIMENT I DE SUPORT - TARIFA


bilaterals de cooperació i assistència tècnica

Un sector tan innovadores com la del sector agroalimentari requereix un suport adequat per a les polítiques de recerca i desenvolupament Assistència a les administracionscentral i autonòmica. a les iniciatives internacionals institucional d'agermanament. a través d'un seguiment continu (control. seguiment i planificació de les activitats) Redacció de projectes.

coordinació de la gestió de projectes

control i controls de qualitat i la gestió del flux d'informació amb els països receptors i la gestió de les relacions i interaccions amb les estructures que intervenen en el procés. així com també amb els assessors. els pre-adhesió. que resideixen en els països beneficiaris dels programes. són algunes de les activitats que els nostres especialistes són capaços d'oferir als Clients.