Advocats de França en línia!


Direcció d'administratius - Organització Islàmica per a l'Educació, la Ciència i la Cultura - la ISESCO


La Direcció del administratius és el dispositiu responsable d'assegurar el correcte funcionament en la Direcció general de la ISESCOa nivell de gestió. mitjançant la mobilització de tots els recursos necessaris per fer-ho.