Advocats de França en línia!


Advocat, un Advocat: professió, l'educació, la certificació, la retribució, la formació


Els advocats són cada vegada més especialitzats

Els advocats de proximitat, que solucionen els problemes de la vida quotidiana (dret de família, dret del treball.), queden lluny els més nombrososPerò, què són els dret de l'empresa i la consultoria de negoci, que avui és el nínxol, més d'un operador de telefonia mòbil. Les empreses que no disposen d'un departament jurídic utilitzen regularment advocats externs per fer front comú legals, comercials o financers.

Però la majoria dels candidats són titulars d'un M

Fins i tot si només tenen advocats de la casa, es pot buscar un advocat per tractar problemes complexos.

L'advocat sovint té múltiples funcions (assessorament jurídic i defensa).

El consell jurídic actua especialment de les empreses (multinacionals, bancs, companyies d'assegurances). L'objectiu és, sovint, per evitar el risc de judici per ser perjudicial per a l'empresa. En cas de disputa, l'advocat desenvolupa el paper de mediador, tractant de conciliar les parts enfrontades. Quan es tracta de la defensa, l'advocat es reuneix diverses vegades el seu client abans de la prova, i és la seva carpeta i elabora els documents necessaris per a la defensa. Assisteix la acusats al jutge d'instrucció per tal d'assegurar el respecte pels seus drets, així com l'audició de testimonis i informes de les persones expertes. En el judici, ell diu que el seu client és el cas per les seves declaracions, i l'argument final. Per fer-ho, l'advocat haurà de ser registrat en un bar (tots els advocats associats a un tribunal de grande instance). Gran capacitat de treball, esperit de síntesi, d'oratòria qualitats són béns essencials per a aquesta feina. El futur advocats preparant per a la seva professió en un dels centres regionals de formació per a advocats (CRFPA). La CRFPA estan disponibles a l'examen de ser molt selectiu (acceptades) per a estudiants de dret, master-nivell a (o un titular d'un diploma d'equivalència) Nacional de frança o d'un membre de la Unió europea. Oportunitat per preparar-se per a les proves d'accés a la CRFPA a través d'instituts d'judicial estudis (IEJ) o un pre-med privat. L'examen d'ingrés en un CRFPA pot ser tractat només tres vegades. La formació té una durada de divuit mesos i s'organitza en tres mòduls:- sis mesos de formació a la CRFPA, - mòdul de sis a vuit mesos dedicats a un projecte educatiu especialista - sis mes de pràctiques en un bufet d'advocats, al final del qual passem la CAPA certificat d'aptitud per a l'advocacia. Nota: per obtenir un índex d'especialització (dret mercantil, dret comunitari, etc.), sovint és necessari a causa de la complexitat de les lleis, de la importància creixent dels contractes, l'ampliació de l'espai europeu i l'emergència de nous drets (dret del consumidor de tecnologies de la informació, medi ambient). A continuació, els salaris varien segons cada situació (reputació, activitat, ubicació de l'empresa).

La renda mensual a la professió estaria al voltant de cinc. Però, òbviament, hi ha un munt de diferències Té la sortida de les pràctiques, hi ha tres opcions disponibles per als joves titulats universitaris: és contractar com a treballador, convertint-se en un col·laborador d'una empresa (amb el potencial per a desenvolupar la seva pròpia base de clients) o obert des del principi la seva pròpia empresa (cas poc freqüent).

Els fulls de diplomes de la CIDJ, per aprendre tot sobre els diferents diplomes. Per a cada titulació, trobar els objectius, les condicions d'accés, el contingut de la formació, la possibilitat de fer el sistema dual de formació professional, a les oportunitats de carrera de diplomatura, de desenvolupament professional, altres estudis, títols, diplomes, i similars. BTS, DUT, la llicència, la llicència pro.